info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Korte Cursus 1 - Chanoeka, religie en geweld - Dr. M. (Marcus) van Loopik
(Code: KC1)

Inhoud : Gedurende Chanoeka, het joodse ‘lichtfeest’, dat meestal in de maand december valt, herdenken joden de herinwijding van de tempel in Jeruzalem in 165 v. Chr., in de tijd van de Makkabeeën. Deze strijders heroverden de tempel nadat hij drie jaar eerder was ontwijd door koning Antiochus. Centraal tijdens dit feest staat de chanoekia, een achtarmige lamp of kandelaar, waarvan acht dagen lang een lichtje wordt aangestoken. Iedere dag eentje meer. De docent vertelt over de rituelen en de verhalen die bij dit feest horen, met een enkele uitstap naar het christelijke kerstfeest. Veel meer nog richt hij de aandacht op de vele vormen van donker en licht (dood, oorlog, wanhoop versus leven, vrede, hoop). Hierbij wordt het uitzien vanuit het donker naar het licht als een opdracht gezien om dat licht met een gelovig vertrouwen en durf gestalte te geven. Met veelal rabbijnse verhalen en gedichten, en met enkele (eigen) afbeeldingen worden de aanstekelijke ‘lichtpuntjes’ onderbouwd.

Docent : Dr. Marcus van Loopik (1950) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht van 1970-1976. Van 1973-1976 docent Hebreeuws aan genoemde universiteit. Vanaf 1978 verbonden aan de B. Folkertsma Stichting - nu Stichting PaRDeS in Amsterdam - waar hij lessen in het lezen van rabbijnse teksten geeft en leerhuiswerk verzorgt. Tot op heden medeauteur van het blad Tenachon. Verrichtte van 1982-1985 in dienst van NWO een onderzoek van enkele kleine tractaten uit de Babylonische Talmoed. Vanaf 1987-1992 wetenschappelijk onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam; onderzoek naar messianisme in Joodse liturgie. Gepromoveerd op het proefschrift Het messiaanse perspectief in de synagogale liturgische cyclus. Verzorgde vele publicaties op het gebied van het jodendom. Sinds tientallen jaren ook grafisch kunstenaar.
Coördinatie : Wim Neevel, contact.
Lesmateriaal : De docent zal hand-outs uitdelen aan de deelnemers.
Aanbevolen (niet verplichte) literatuur : Marcus van Loopik, Chanoeka, lichtpuntjes in het donker. Rabbijnse gedachten over donker en licht, oorlog en vrede. Gorinchem: Pardes, 2014. Te koop in de boekhandel en bij de uitgever.
Tijd : 2 donderdagmiddagen van 13.30-15.30 uur.
Datums : 10 en 24 november 2016.
Prijs : € 32,50 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers : Minimaal 14, maximaal 25.

Mededelingen : De cursus is afgelopen.