info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Korte Cursus 1 - Basiskennis Jodendom in de praktijk - Jansje Stodel
(Code: KC1)

Inhoud : Een heldere inleiding in het Jodendom, vanuit de praktijk, voor beginners. Geen cursus over hoe Joden de bijbel lezen, maar hoe zij hem le-v-en. Aan bod komen wat onder Joden verstaan wordt, verschillende stromingen, het persoonlijke en het dagelijkse Joodse leven. Van besnijdenis, bar- en bat mitswa, huwelijk en echtscheiding tot rituelen rond de dood, de spijswetten en sjabbat.

Docent : Jansje Stodel schreef samen met haar man Lou Evers het boek Jodendom, een heldere inleiding. Ze was lid van Tamar, een Joods–christelijke vrouwengespreksgroep.
Doelgroep : Ieder die geïnteresseerd is in het Jodendom.
Coördinatie : Wim Neevel, contact.
Aanbevolen (niet verplichte) literatuur : Lou Evers & Jansje Stodel, Jodendom, een heldere inleiding, Amsterdam: Meulenhoff, 2017. In elke boekhandel en online te koop. Prijs € 17,99. Ook als e-book verkrijgbaar.
Tijd : 3 dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur.
Datums : 16 en 30 oktober, 6 november 2018 (reservedatum 20 november).
Prijs : € 45 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers : Minimaal 14, maximaal 25.

Mededelingen : De cursus is geweest.