info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Korte Cursus 2 - Er was eens... een Joodse parabel - Dr. H.L.M. (Eric) Ottenheijm
(Code: KC2)

Inhoud : Parabels worden veelal geassocieerd met het Nieuwe Testament, denk aan de parabel van de schat in de akker, of de zaaier, of de vader met twee zonen, maar dergelijke gelijkenissen komen ook in het Jodendom voor. Vaak zit het venijn, als je het zo mag noemen, 'in de staart': de afloop van de miniverhaaltjes is vaak verrassend en zet de toehoorder op het verkeerde been. Deze tweedelige cursus gaat dieper in op de oorsprongen en functies van deze vertelcultuur.

Parabels zijn religieuze, leerzame minivertellingen waarin op een andere manier gekeken wordt naar alledaagse, voor iedereen herkenbare situaties, met als doel tot nieuw inzicht en anders (lees: beter) handelen te komen. In het christendom en in het Jodendom hebben parabels altijd een belangrijke opvoedende of exegetische functie gehad. De rabbijnen bleven dan ook dergelijke korte, leerzame verhalen produceren. In de Talmoedische literatuur treffen we honderden parabels aan. Deze gedeelde vertelcultuur wortelt in het begin van de gangbare jaartelling, toen de beide religies nog veel verwantschap hadden. In de twee lessen van deze cursus verkent u diverse parabels en ontdekt u op welke manier de motieven worden ingezet om op een andere manier tegen ogenschijnlijk gewone onderwerpen aan te kijken en daaruit lering te trekken. Een verrassende korte cursus!

Doelgroep : Ieder die geïnteresseerd is in Joodse vertelkunst.
Docent : Eric Ottenheijm (1961) is universitair docent Jodendom en Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, waar hij zich vooral bezig houdt met vroeg-Rabbijns Jodendom en de Joodse context van het Nieuwe Testament en waar hij onderzoek doet naar de historische context van Christelijke en Joodse parabels. Hij is een meeslepend verteller, die u moeiteloos zal weten te pakken met n inzichtelijke verhalen over dit weinig belichte onderwerp.
Coördinatie : Wim Neevel, contact.
Tijd : 2 woensdagavonden van 19.30-21.30 uur.
Datums : 30 november en 7 december 2016 (reservedatum 14 december).
Prijs : € 32,50 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers : Minimaal 19, maximaal 25.

Mededelingen : De cursus is afgelopen.