info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Korte Cursus 4 - Stefan Zweig, de wereld van gisteren - Mr. L. (Leo) Frijda
(Code: KC4)

Inhoud : In de eerste les valt het licht op het leven en het werk van Zweig vanaf zijn geboorte in 1881 in Wenen tot het eind van de dertiger jaren. Zijn eigen herinneringen, neergelegd in De wereld van gisteren, worden daarbij als leidraad genomen. In de tweede les staan de jaren tot de zelfgekozen dood in 1942 centraal. Het zijn de jaren waarin Zweig in Zuid-Amerika verbleef en De wereld van gisteren schreef en daarin terugkijkt op het Europa dat hij achterliet.

Doelgroep : Iedereen die geïnteresseerd is in literatuur.
Docent : Leo Frijda is na zijn pensionering over Joodse literatuur gaan schrijven, waaronder vooral columns voor Crescas, het instituut voor Joods onderwijs aan volwassenen. Bij Amphora Books zijn van zijn hand verschenen Het Jodendom laat je niet los (2011) en Op het balkon van de elektrische tram (over Franz Kafka 2015).
Coördinatie : Johan Dekker, contact.
Lesmateriaal : Stefan Zweig, De wereld van gisteren, herinneringen van een Europeaan. De Arbeiderspers, privé-domein, ISBN 97890-295-6170-9 prijs € 29,99, of Uitgeverij Rainbow, pocketeditie, ISBN 978-90-417-1221-9 prijs € 9. Beide boeken zijn verkrijgbaar bij elke reguliere (internet)boekhandel.
Aanbevolen literatuur : Stefan Zweig, Boekenmendel - De onzichtbare verzameling. Afdh Uitgevers, 2017; Joseph Roth en Stefan Zweig "Jede Freundschaft mit mir ist verderblich", Briefwechsel 1927-1938. Wallstein Verlag, 2011.
Tijd : 2 donderdagavonden van 19.30-21.30 uur.
Datums : 8 en 15 februari 2018 (reservedatum 22 februari).
Prijs : € 32,50 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers : Minimaal 14, maximaal 25.

Mededelingen : De cursus is afgelopen.