info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Bijbels Hebreeuws

Cursus Bijbels Hebreeuws 3 - Dr. E. (Evert) van den Berg
Bijhoudcursus (Code: HB3)

Inhoud : Per avond wordt een (deel van een) hoofdstuk uit Tenach besproken. De deelnemers bereiden dat thuis voor door het grammaticaal te analyseren en het te vertalen. Op de cursusavond wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan grammaticale eigenaardigheden. Daarnaast komen eigenschappen aan bod zoals bijzonder woordgebruik, woordherhalingen, etc., die inzicht geven in de betekenis van de tekst.

Voorbereiden voor de eerste cursusavond : Exodus 32, vers 7.
Doelgroep : Zij die hun kennis en vaardigheid op peil willen houden en uitbreiden. Te denken valt aan hen die bij Stichting Judaica Zwolle de beginners- en de gevorderdencursus hebben gevolgd, of elders de nodige kennis hebben opgedaan. Bent u onzeker of uw kennis aansluit dan kunt u rechtstreeks mailen met de docent.
Docent : Dr. E. (Evert) van den Berg, oudtestamenticus en neerlandicus.
Coördinatie : Johan Dekker, contact.
Aanbevolen naslagwerken voor thuis en in de les: J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, 12e, herziene editie door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leiden: Brill, 2012, en J.P. Lettinga, Leerboek van het Bijbels Hebreeuws, door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peusen, Leiden: Brill, 2012 (set €67). Een Hebreeuwse bijbel. Een wetenschappelijke is A. Schenker, Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio quinta emendata, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997 (€20). Of Tanach, Heerenveen: NBG; Amsterdam: Stichting Sja'ar, 2015 (€59,95). Een goed woordenboek. Een Hebreeuws-Nederlands woordenboek is P.D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws. Nieuw-Lekkerland: De Haan Boeken, 2011 (€39,95). 'Het' wetenschappelijke woordenboek is L. Koehler & W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Study edition, Leiden: Brill, 2001 (€246). Het midden daartussen is W.L. Holladay, A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, Leiden: Brill, 2000 (€68).
Tijd : 10 maandagavonden van 19.30-21.30 uur.
Datums : Nader te bepalen.
Prijs : € 128 (inclusief koffie/thee en toezending Judaica Bulletin, exclusief lesmateriaal). Het Lingen-Slagboom Studiefonds helpt als de hoogte van het cursusgeld een belemmering vormt voor deelname, zie Fondsen.
Deelnemers : Maximaal 25.

Mededelingen : Deze cursus die in het najaar van 2018 begint, staat open voor inschrijving.