info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Bijbels Hebreeuws

Cursus Bijbels Hebreeuws 1 - Dr. E. (Evert) van den Berg
Beginnerscursus (Code: HB1)

Inhoud : Cursus voor beginners. Het alfabet, de uitspraak, de zelfstandige naamwoorden en de voorzetsels komen uitgebreid aan de orde. U krijgt oefeningen met letters, woorden, korte zinnen en uiteindelijk enkele eenvoudige teksten. Ook het belang van de kennis van het Hebreeuws voor de exegese komt ter sprake.

Doelgroep : Bedoeld voor hen die Bijbels Hebreeuws willen leren vanaf beginnersniveau. Geen enkele voorkennis is dus nodig.
Docent : Dr. E. (Evert) van den Berg, oudtestamenticus en neerlandicus
Coördinatie : Mieke van Harten-Wondergem, contact.
Lesmateriaal : A.C.J. Verheij en M.L. Folmer, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, 3e verbeterde druk met Oefenboek, Delft: Eburon, 2007 (set € 39,50). 
Tijd : 15 maandagavonden van 19.30-21.30 uur.
Datums :  12, 26 september, 10 oktober, 7 en 21 november, 19 december 2016, 2, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 3 en 24 april 2017 (reserveavond 8 mei).
Prijs : € 188 (inclusief koffie/thee en toezending Judaica Bulletin, exclusief cursusmateriaal). Het Lingen-Slagboom Studiefonds helpt als de hoogte van het cursusgeld een belemmering vormt voor deelname, zie Fondsen.
Deelnemers : Maximaal 25 personen.

Mededelingen : De cursus is afgelopen. In het cursusjaar 2017-2018 start de cursus Bijbels Hebreeuws 2. Daarop volgt in het cursusjaar 2018-2019 weer Bijbels Hebreeuws 1.