info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Korte Cursus 2 - De praktische betekenis van de kabbala - Dr. Marcus van Loopik
(Code: KC2)

Inhoud : Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid. Het zijn thema's die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe geven we op een zinvolle manier vorm aan ons leven en dragen we bij aan dat van anderen? Kortom: wat is de kunst van het leven?
Deze korte cursus gaat op deze bestaansvragen in. De kabbala, een oeroude Joodse traditie, geeft een diepgaand inzicht in het wezen van de mens. De kabbala vertelt veel spirituele verhalen en laat die hand in hand gaan met een zorgvuldige analyse van de mens. Ook al is de mens 'een vat vol tegenstrijdigheden' en is de wereld gebroken, de kabbala biedt een helend perspectief.
Een manier van leven en beleven, dat is joodse mystiek in de eerste plaats. De psychologische en therapeutische waarde en toepassing van kabbala staan in deze cursus centraal. Voor iedereen die verlangt en streeft naar helend inzicht en mystieke wijsheid.

Klik hier voor meer informatie over het boek dat u zelf kunt kopen. Doelgroep : Allen die belangstelling hebben voor een Joodse visie op de kunst van het leven.
Docent : Dr. Marcus van Loopik (1950) is judaicus en grafisch kunstenaar. Joodse mystiek is voor hem een vanzelfsprekend onderdeel van zijn Joods-zijn. Hij promoveerde aan de VU op Joods messianisme en publiceerde veel over het Jodendom, onder andere voor het tijdschrift Tenachon. Zie ook zijn website.
Coördinatie : Wim Neevel, contact.
Lesmateriaal : handout.
Aanbevolen (niet verplichte) literatuur : Het boek Kabbala als levenskunst van Marcus van Loopik kunt u bestellen bij elke reguliere boekhandel en bij www.bol.com. Prijs: € 29,95.
Tijd : 2 woensdagmiddagen van 13.30-15.30 uur.
Datums : 12 en 19 december 2018 (reservedatum 9 januari 2019).
Prijs : € 32,50 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers : Minimaal 14, maximaal 25.

Mededelingen : De cursus is afgelopen.