info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Jodenvervolging in 12 portretten

Jo Troostwijk (1884-1943) - Extra informatie

Op deze pagina vind je extra informatie die bij het voorbereiden van de tentoonstelling verzameld werd en gedeeltelijk wel en niet op het tentoonstellingspaneel van Jo terecht kwam. Update: december 2016.

Portretfoto
De portretfoto van Jo op de vorige pagina is een uitsnede uit onderstaande foto, omdat er van Jo geen andere foto's bekend zijn. Op de foto zijn te zien: Achteraan v.l.n.r. Louise Judels-Vos, haar man Louis Marcus Judels, haar zuster Reina Cohen-Vos. Vooraan: v.l.n.r. Salo van Essen, Catherina Troostwijk-Polak en haar zoon Jo Troostwijk. Het gezelschap verlaat hier de synagoge van Zwolle na de choepa (Joodse huwelijkssluiting) van een van de kleindochters van Catharina.

Jo's woonhuis in Zwolle en zijn woonomgeving

Drie Duitse militairen aan de Burgemeester Van Roijensingel voor de Nieuwe Havenbrug. Op de achtergrond de Peperbus en links daarvan de Eekwal waar Jo Troostwijk woonde.

Eekwal 28, het laatste woonadres van Jo in Zwolle (foto 2016).

De onderduikgevers
Jo heeft ondergedoken gezeten op twee adressen. Het eerste was op de afgelegen boerderij van veehandelaar Klaas van den Berg en zijn vrouw Jansje (foto links) aan de Steenwetering 14 in Zwollerkerspel. Jo had hem leren kennen op de Zwolse veemarkt. Het tweede was een onderduikadres in Meppel bij het gezin van Harm Kraal (foto rechts) aan de Weerdstraat.

Overlijdensakte
Het lichaam van Jo werd na de oorlog opgegraven in Staphorst en herbegraven op de Joodse Begraafplaats in Zwolle. Er werd een overlijdensakte van Jo opgemaakt, waarin staat dat hij op 29 augustus 1946 overleden bevonden werd.

Begrafenisregister
Jo's naam werd bijgeschreven in het begrafenisregister van de Joodse Gemeente van Zwolle. Ook daar staat de datum van 29 augustus 1946 bij met de aantekening doodgeslagen. Verondersteld werd dat hij op 29 april 1943 om het leven kwam.

Grafsteen
Hieronder zie je de grafsteen van Jo op de Joodse Begraafplaats van Zwolle aan de Kuyerhuislaan.

 

De familie van Jo

Ouders

 • Mozes Troostwijk (Leeuwarden 1847 - Zwolle 1914) gehuwd met Catharina Polak (Zwolle 1857 - Zwolle 1941)

Broers en schoonzusters

 • Arthur Troostwijk (Zwolle 1879 - Zwolle 1960) gehuwd met Doortje van Essen (Dalfsen 1883 - Zwolle 1952)
 • Marcus Troostwijk (Zwolle 1880 - Zwolle 1884)
 • Abraham Troostwijk (Zwolle 1882 - Zwolle 1959) gehuwd met Kaatje Meiboom (Coevorden 1893 - Amersfoort 1988)
 • Isidore Mozes Troostwijk (Zwolle 1887 - Zwolle 1934)
 • Andries Troostwijk (Zwolle 1891 - Zwolle 1954) gehuwd met Helena van Tijn (Zwolle 1895 - Amersfoort 1972)

Literatuur

 • Patric van Aalderen, ‘Late zijn ziel gebundeld worden in het Eeuwige licht’ in Judaica Bulletin 28, 3 (2015) 1-5.
 • L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 7, 1e helft ('s-Gravenhage 1976) 455.

Afbeeldingen op de vorige pagina

 • Uitsnede Jozeph voor synagoge: Archief Louise van der Heijden-Troostwijk.
 • Advertentie: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 5 februari 1941.
 • Steenwetering 14: Archief Patric van Aalderen.
 • Boerderij familie Gunnink: Foto Enrico Klunder.

Afbeeldingen op deze pagina

 • Jozeph met familie voor synagoge: Archief Louise van der Heijden-Troostwijk.
 • Duitse militairen: Archief Patric van Aalderen.
 • Eekwal 28: Foto Peter van ’t Riet/bewerking Dammis Baan.
 • Foto Klaas en Jansje van den Berg: Archief Patric van Aalderen.
 • Foto Harm Kraal: Archief Patric van Aalderen.
 • Overlijdensakte: Historisch Centrum Overijssel, Toegang 123, Burgerlijke Stand in Overijssel, inv.nr. 17070, aktenr. 570.
 • Begrafenisregister: Archief Joodse Gemeente Zwolle.
 • Grafsteen: Archief Patric van Aalderen.

 Terug naar de vorige pagina.