info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Donaties

ANBI-status - Verworven in 2009
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Ons IBAN is NL07INGB0000259272.

In verband met de ANBI-status verstrekken we hieronder de volgende gegevens.

Naam: Stichting Judaica Zwolle.

RSIN of fiscaal nummer: 813662801.

Contactgegevens: Contact kan worden opgenomen via het e-mailadres info@judaica-zwolle.nl.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: Zie de pagina Bestuur op deze website.

Doelstelling: De verspreiding van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur.

Beleidsplan: Het beleidsplan voor de jaren 2018-2023 staat onderaan deze pagina.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Het activiteitenverslag over het meest recente boekjaar staat onderaan deze pagina.

Financiële verantwoording: Het financiële verslag over het meest recente boekjaar staat onderaan deze pagina.

Voorgenomen bestedingen: Geen.


Financieel jaarverslag Stichting Judaica Zwolle 2020-2021

Beleidsplan Stichting Judaica Zwolle 2018-2023

Activiteitenverslag Stichting Judaica Zwolle 2020-2021