info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Vrij Leerhuis

Vrij Leerhuis 1 - Koning David - Drs. Dodo van Uden
(Code: VL1)

Inhoud : Koning David - Wie was hij? Wat deed hij? Wat is de grote lijn in de verhalen over hem? In twee bijeenkomsten buigen we ons over een aantal elementen uit de verhalen over David. Om te beginnen plaatsen we hem naast zijn directe voorganger, Saul. We bespreken kort wat koningschap in de Bijbel inhoudt en hoe David daarin past. En tenslotte staan we uitgebreid stil bij Davids grote zonde (de geschiedenis met Batseba) en de gevolgen daarvan.

Doelgroep : Allen die belangstelling hebben voor de Joodse uitleg van de Bijbel.
Docent : Drs. Dodo van Uden, theologe, docent en auteur Bijbel en rabbijnse literatuur.
Coördinatie : Dhr. Wim Neevel.
Tijd : 2 dinsdagavonden 3 en 10 december 2019 19.30 - 21.30 uur.
Lesmateriaal :
Dit wordt per e-mail toegezonden.
Prijs : € 32,50 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers :  Minimaal 12 en maximaal 25.