info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Bijbels Hebreeuws

Cursus Bijbels Hebreeuws 2 - Drs. Johanna Tanja
Gevorderdencursus (Code: HB2)

Inhoud : Deze cursus sluit direct aan op de cursus Bijbels Hebreeuws 1 maar staat open voor iedereen die kennis heeft van de basisbeginselen van het Bijbels Hebreeuws. Iedere cursusavond zal een stukje (eenvoudig) proza uit de Hebreeuwse Bijbel aan de orde komen. Vanuit die Bijbeltekst wordt verder gebouwd aan de vaardigheden die nodig zijn om eenvoudige Bijbelteksten zelf te kunnen lezen en begrijpen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het werkwoordsysteem en de gebruikelijke zinsopbouw in het Hebreeuws. Dit zijn immers de elementen van de taal die het meest afwijken van het Nederlands en daarom in eerste instantie vaak lastig zijn. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de historische achtergronden van de tekst die gelezen wordt. Na afloop van de cursus kun je je weg vinden in een eenvoudig stukje Hebreeuws proza en ben je vertrouwd met de hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken.

Doelgroep : Bedoeld voor hen die de verworven kennis en vaardigheid van een beginnersniveau willen uitbreiden tot gevorderdenniveau. Bent u onzeker of uw kennis aansluit dan kunt u contact met ons opnemen via info@judaica-zwolle.nl.
Docent : Drs. Johanna M. Tanja, oudtestamenticus.
Tijd : 15 maandagavonden van 19.30-21.30 uur.
Prijs : € 188 (inclusief koffie/thee en toezending Judaica Bulletin, exclusief cursusmateriaal). Het Lingen-Slagboom Studiefonds helpt als de hoogte van het cursusgeld een belemmering vormt voor deelname, zie Fondsen.
Deelnemers : Minimaal 12 en maximaal 20 personen.


Deze cursus sluit aan op Bijbels Hebreeuws 1. De cursus gaat in het najaar van 2021 van start.