info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Jodenvervolging in 12 portretten

Maup Stodel (1918-1942) - Extra informatie

Op deze pagina vind je extra informatie die bij het voorbereiden van de tentoonstelling verzameld werd en gedeeltelijk wel en niet op het tentoonstellingspaneel van Maup terecht kwam. Update: december 2016.

Anti-Joodse maatregelen
Hiernaast zie je een beschikking van de Duitsers afgedrukt in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 22 juni 1942. Daarin wordt Joden bevolen hun fietsen in te leveren bij de gemeente waarin zij wonen.

Het aantal anti-Joodse maatregelen is tussen juli 1940 en september 1943 schrikbarend groot geweest. Vaak werden Joden en niet-Joden tot in de kleinste details van elkaar gescheiden. Vanaf juli 1942 mochten bijvoorbeeld Joden niet meer bij niet-Joden in huis komen. Vanaf het najaar van 1943 kwamen er geen nieuwe maatregelen meer bij, omdat de Duitsers ervan uitgingen dat Nederland toen Judenrein was, d.w.z. dat alle Nederlandse Joden gedeporteerd waren naar de concentratie- en vernietigingskampen.

Het Concentratiekamp Mauthausen
Het Concentratiekamp Mauthausen lag in Oostenrijk. Hoewel Mauthausen geen strafkamp was, werden alle Joden die in dit kamp terecht kwamen, in de Strafcompagnie ingezet. Zij moesten zware dwangarbeid verrichten in de steengroeven waarbij velen omkwamen. Voor meer informatie klik hier.

Hiernaast zie je de Dodentrap waarlangs de gevangenen zware stenen omhoog moesten sjouwen.

Bitterstraat 79 waar Maup gewoond heeft
De Bitterstraat is na de oorlog gesaneerd. In het oostelijk gedeelte zijn grote winkelpanden gebouwd. Het adres Bitterstraat 79 heeft als oudste kadasternummer F657/F658. Op een kaart uit ca. 1960 is te zien dat het betreffende pand van Veterman in de huidige Weeshuisstraat lag, vrijwel in rechte lijn achter het Vliegerhuys, Nieuwstraat 55. De foto hiernaast is gemaakt vanuit de tuin van het Vliegerhuis.

De familie van Maup

Over Maups biologische familie is niet zoveel bekend. Zijn oma was al voor zijn geboorte overleden in 1897. Na de adoptie in 1921 bleven zijn moeder en opa in Amsterdam wonen. Zij zijn al voor de oorlog overleden, zijn opa in 1926 en zijn moeder in 1933.

De familie Veterman

Pleegouders van Maup

 • Henri Veterman (Zwolle 1875 - Sobibor 1943) gehuwd met Sara Leger (Amsterdam 1877 - Sobibor 1943)

Pleegbroers, -zusters en -zwagers

 • Julia Veterman (Zwolle 1904 - Amsterdam 1996) gehuwd met Salomon de Jong (Leeuwarden 1908 - Amsterdam 1993)
 • Salomon Veterman (Zwolle 1906 - Zwolle 1922)
 • Elias Veterman (Zwolle 1909 - Auschwitz 1943)
 • Dina Veterman (Zwolle 1912 - Auschwitz 1942) gehuwd met Joseph de Leeuwe (Zwolle 1906 - Beuthen thans Bytom/Polen 1943)
 • Esther Veterman (Zwolle 1918 - Sobibor 1943)

Literatuur

 • Salomon de Jong, Joodse oorlogsherinneringen 1940-1945 (Franeker 1975).
  [De auteur was een pleegzwager van Maup].

Bronnen

 • Historisch Centrum Overijssel, Toegang 725, Gemeentepolitie Zwolle, inv.nrs 14 (Dag- en nachtrapporten Algemene Dienst 23-4-1942 - 3-8-1942), 24 (Dagrapporten bijzondere wetten en economische dienst 1-6-1942 - 2-2-1943) en 27 (Dagrapporten afdeling recherche 1-6-1942 - 3-11-1942).

Afbeeldingen op de vorige pagina

 • Foto Maup Stodel: Salomon de Jong, Joodse oorlogsherinneringen 1940-1945 (Franeker 1975).
 • Henri Veterman: Idem.
 • Bitterstraat: Historisch Centrum Overijssel, Fotocollectie Dolf Henneke, inv.nr. FD 001193.
 • Foto Steengroeve Mauthausen: National Archives and Records Administration, College Park.

Afbeeldingen op deze pagina

Terug naar de vorige pagina.