info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Jodenvervolging in 12 portretten

Jo hield het niet uit in de onderduik - Portret van een oudere man

 

Naam: Jozeph Troostwijk
Roepnaam: Jo
Geboren: Zwolle 7 november 1884
Overleden: Staphorst eind juli 1943

Beroep: Vertegenwoordiger
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Laatste woonadres in Zwolle: Eekwal 28

Jo hield het niet uit in de onderduik


Advertentie van Jo Troostwijk in de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant
uit 1941.


Het onderduikadres van Jo Troostwijk aan de
Steenwetering 14 in de voormalige gemeente
Zwollerkerspel (foto na de oorlog).


De in verval geraakte boerderij van de familie Gunnink
aan de Werkhorst in Staphorst (nu gemeente Meppel)
waar Jo werd omgebracht (foto na de oorlog).

Jo Troostwijk werd geboren in Zwolle in 1884. Na zijn vaders dood in 1914 bleef de ongehuwde Jo bij zijn moeder wonen aan de Eekwal 28. Jo verdiende de kost als handelsreiziger. In februari 1941 plaatste hij een advertentie in de Zwolsche Courant, omdat zijn tamme kraai verdwenen was. Veel meer is niet over hem bekend.

Jo’s moeder stierf in december 1941. In de maanden daarna werd de dreiging van deportatie steeds groter en Jo besloot onder te duiken. Hij zat ongeveer een jaar in een afgesloten kamer in een afgelegen boerderij in Zwollerkerspel. Door de eenzaamheid raakte Jo geestelijk in de knoop. Nadat hij gedreigd had zelfmoord te plegen, werd Jo naar verschillende onderduikadressen in Staphorst en Meppel gebracht.

Op zijn laatste schuiladres werden de spanningen alleen maar groter. Bij dreigend gevaar moest Jo in een donker kolenhok blijven. In paniek vluchtte hij een paar keer de straat op met alle risico’s van dien. In overleg met verzetsmensen van de knokploeg uit Meppel werd daarom besloten Jo te doden. Dat gebeurde eind juli 1943 op een boerderij in Staphorst. In de koestal werd hij omgebracht. Jo’s lichaam werd begraven in het weiland achter de boerderij.

Na de oorlog werd het stoffelijk overschot van Jo herbegraven op de Joodse begraafplaats in Zwolle. Ook andere Joodse onderduikers zijn gedood, omdat zij door hun gedrag een gevaar voor hun omgeving waren.

Voor extra informatie bij dit portret klik hier.

Copyright: Stichting Judaica Zwolle 2016