info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Jodenvervolging in 12 portretten

Eduard en Klara Adelaar-van Huiden (1873/1875-1943) - Extra informatie

Op deze pagina vind je extra informatie die bij het voorbereiden van de tentoonstelling verzameld werd en gedeeltelijk wel en niet op het tentoonstellingspaneel van Klara terecht kwam. Update: december 2016.

 

De familie van Eduard en Klara

Zoon en schoondochter

 • Siegfried Emil (Sieg) Adelaar (Amsterdam 1909 - Auschwitz 1944) gehuwd met Alida Leanore (Zus) Groenman (Amsterdam 1907 – Auschwitz 1944)

Kleindochters

 • Dorothea Clara Adelaar (Zwolle 1939 - 2015 nog in leven)
 • Clara Catharina Adelaar (Zwolle 1941 - 2015 nog in leven)

Eduard Adelaar met kleindochter Doortje.

Oproep zich te melden voor deportatie
Oproepen tot deportatie verbloemden het werkelijke doel daarvan. Degene die zo'n oproep ontving, moest de indruk krijgen dat het om tewerkstelling in Duitsland ging.

Begrafenisregister
Joden die zelfmoord plegen worden meestal niet begraven op een Joodse begraafplaats. Hoewel Eduard en Klara zichzelf van het leven beroofden, werd voor hen een uitzondering gemaakt. Zij zijn begraven op de Joodse Begraafplaats van Zwolle en hun namen werden bijgeschreven in het begrafenisregister van de Joodse Gemeente. Je ziet hieronder de linker- en rechterpagina waarop hun namen vermeld staan.

Grafstenen
De grafstenen van Eduard en Klara op de Joodse Begraafplaats aan de Kuyerhuislaan te Zwolle.

 

Stolpersteine
De kleindochters Dorothea en Clara onthullen Stolpersteine voor hun grootouders op 13 september 2015.

 

Laatste woning
Soendastraat 14, laatste woonadres van Eduard en Klara (foto 2016).

 

 Literatuur

 • Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945, David Stibbe en Jaap Hagedoorn ed. (Zwolle 1995) 9-15.
 • H. Herzberg-Pinas, Drie jaar duurde de nacht. Dagboek van een Joods meisje dat met smart hoopt en wacht op de bevrijding (Alkmaar s.a.) 80-81.
 • D.M. Metz, ‘Onder druk van de omstandigheden’ in Misjpoge 21 (2008) 27-29. Digitaal: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/343553/onder-druk-van-de-omstandigheden.
 • C.R. Ribbens, Bewogen jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog (Zwolle/Kampen 1995) 215-248.

Bronnen

Afbeeldingen op de vorige pagina

 • Eduard en Klara staande: Archief Dorit Alon en Ora Hojman.
 • Verlovingsadvertentie: Nieuw Israëlietisch Weekblad, 30 maart 1904.
 • Eduard, Klara en Sieg: Archief Dorit Alon en Ora Hojman.
 • Oproep zich te melden: Beeldbank WO2, NIOD.

Afbeeldingen op deze pagina

 • Eduard en Doortje: Archief Dorit Alon en Ora Hojman.
 • Oproep zich te melden: Beeldbank WO2, NIOD.
 • Inschrijving in begrafenisregister: Archief Joodse Gemeente Zwolle.
 • Grafstenen: Fotograaf onbekend.
 • Kleindochters: Foto Rodrigo Maori.
 • Soendastraat 14: Foto Peter van ’t Riet/bewerking Dammis Baan.  

Terug naar de vorige pagina.