info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Jodenvervolging in 12 portretten

Jodenvervolging in 12 portretten - Extra informatie

Op deze pagina vind je extra informatie die bij het voorbereiden van de tentoonstelling verzameld werd en die niet op het inleidende tentoonstellingspaneel terecht kwam. Update: december 2016.

Algemene bronnen

 • Centraal Bureau voor de Genealogie
 • Joods Historisch Museum, Amsterdam
 • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
 • Het Joodsche Weekblad
 • Herinneringscentrum Kamp Westerbork
 • Nieuw Israëlietisch Weekblad 
 • Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant

Voor de persoonsgegevens van de twaalf geportretteerden is gebruik gemaakt van algemeen toegankelijke bronnen zoals gemeentelijke bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand (vaak toegankelijk via www.wiewaswie.nl). 

Daarnaast vormden het Joods Monument (www.joodsmonument.nl), de krantensite van de Koninklijke Bibliotheek (www.delpher.nl) en op internet gepubliceerde genealogieën belangrijke bronnen.

Literatuur over de Joodse gemeenschap van Zwolle

 • Als een strootje in de maalstroom. Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog, J. Hagedoorn e.a. ed. (Zwolle 1985).
 • Wim Coster, Van Zwolle naar Westerbork en verder (Zwolle 2009).
 • Fragmenten. Joods leven in Zwolle en omgeving, J. van Gelderen ed. (Kampen 1985).
 • Jaap Hagedoorn, Joods leven in en om Zwolle (brochure bij de gelijknamige tentoonstelling; Zwolle 1992).
 • Jaap Hagedoorn, 'Een Zwols besnijdenisregister' in Zwols Historisch Tijdschrift 5 (1988) 89-94.
 • Jaap Hagedoorn en Marco Groen, Gids langs de geschiedenis van Joods Zwolle (Zwolle 1999).
 • Herinneringsboek Joods Zwolle 1940-1945, David Stibbe en Jaap Hagedoorn ed. (Zwolle 1995).
 • Guus Luijters en Aline Pennewaard, ‘Chronologie van de maatregelen tegen Joden’ in In Memoriam – De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen, 1942-1945 (Amsterdam 2012) 26-31.
 • Jozeph Michman, Hartog Beem, Dan Michman, Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland (Ede/Antwerpen, Amsterdam 1992).
 • N.C. Noordhof, ‘Joodse onderduikers in P.C. Hooftstraat 18 te Zwolle’ in Zwols Historisch Jaarboek 3 (1986) 88-115.
 • C.R. Ribbens, Bewogen jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog (Zwolle/Kampen 1995).
 • Sippora Stibbe, Hoe zorgeloos is de kindertijd. Jeugdherinneringen van een halfjoods meisje in oorlogstijd (Groningen 1994).
 • Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno, Gids van joods erfgoed in Nederdland (Amsterdam 2016) 353-361.
 • Iet Vierstraete-Erdtsieck, De Jodenvervolging in Zwolle. Geschiedenis van de Joden te Zwolle tussen 1933 en 1946 (Wezep 1985).

Bronnen per portret
Naast bovenstaande algemene bronnen zijn voor elk van de twaalf portretten ook specifieke bronnen geraadpleegd. Deze zijn bij elk portret vermeld op de vervolgpagina Extra informatie.

Afbeeldingen op de vorige pagina

Afbeeldingen niet op deze website, wel te zien op het inleidende tentoonstellingspaneel

Terug naar de vorige pagina.