info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

Bij het afscheid van Jaap Hagedoorn als secretaris - Peter van 't Riet - 1994

Voorjaar 1994 vertrok Jaap Hagedoorn als secretaris uit het bestuur van de Stichting Judaica Zwolle om de gemeente Zwolle te kunnen dienen als gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Jaap behoorde tot de 'wachters van het eerste uur'.

In 1986 maakte ik kennis met Jaap. Als je in Zwolle iets wilde ondernemen op het gebied van het jodendom, had ik gehoord, dan moest je bij Jaap Hagedoorn zijn. Samen richtten we de Werkgroep Judaica op. De restauratie van de synagoge was in volle gang en we vonden het een uitdaging straks niet alleen een mooi, maar ook een levendig gebouw te hebben in het hart van Zwolle: een plek waar allerlei activiteiten konden plaatsvinden die iets met het jodendom te maken hadden. De gedachte vond brede steun bij het bestuur van de Joodse Gemeente Zwolle en bij het bestuur van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle. Het eerste Vrije Leerhuis ging in het najaar van 1986 van start en werd goed bezocht. Een jaar later richtten we met Cees Verdonk en Jan Drentje uit Zwolle de Stichting Judaica Zwolle op. Jaap werd secretaris.

Sindsdien is er veel gebeurd waaraan Jaap een vaak onmisbare bijdrage leverde. Helder en prompt verschenen de notulen van de bestuursvergaderingen. Regelmatig schreef hij zijn bijdragen in het Judaica-Bulletin. Zijn cursussen over de geschiedenis van de joden in Nederland trokken veel belangstelling. Het meest echter danken we aan hem de tentoonstelling over de joden van Zwolle en omgeving, die nog altijd het vrouwenbalkon van de synagoge opluistert. Als initiatiefnemer en inrichter van deze tentoonstelling heeft Jaap veel werk verzet om de kennis van het jodendom onder een breed publiek te helpen vergroten. Gelukkig bleef hij ook na zijn vertrek als secretaris leiding geven aan de tentoonstellingscommissie.

Op zondag 5 juni 1994 hebben we tijdens het eerste lustrum van het synagogepad openlijk afscheid genomen van Jaap Hagedoorn als secretaris in het vertrouwen de komende jaren een weg te vinden om nog iets van zijn grote inzet en deskundigheid voor de stichting te behouden.