info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

Bij het afscheid van Johan Kelholt als penningmeester - Peter van 't Riet - 2007

Per 1 juli 2007 heeft Johan Kelholt afscheid genomen als vierde penningmeester van de Stichting Judaica Zwolle. Johan heeft deze functie bijna zes jaar vervuld vanaf 1 september 2001, toen hij Berend Tiesinga opvolgde. Johan heeft het werk van penningmeester gedaan met grote inzet en professionaliteit, ook in de periode nadat hij ernstig ziek was geweest.

Toen Johan in het najaar van 2001 aantrad als penningmeester, was hij al een oude bekende van onze stichting. In 1992-1993 startte hij namelijk met de beginnerscursus Bijbels-Hebreeuws en van 1994 tot 2003 was hij een trouw bezoeker van de bijhoudcursus.

Bij zijn start als penningmeester wilde hij het anders doen dan zijn voorgangers. Niet dat die het niet goed hadden gedaan, maar zelf was hij vanuit zijn beroep gewend met een professioneel boekhoudpakket te werken. Voor het eerst werden we dus geconfronteerd met grootboeknummers, vlottende activa, liquide middelen, reservefondsen, rekeningcodes etc. De jaarrekeningen van Johan zagen er dan ook altijd buitengewoon professioneel uit. Alle inkomsten en uitgaven waren te herleiden tot kostenposten en grootboeknummers. Balansen en verlies-en-winstrekeningen konden vergeleken worden met de voorafgaande jaren, zodat de ontwikkeling van de financiële positie goed te volgen was. Giften werden niet langer als inkomsten beschouwd, maar als donaties aan het reservefonds. Daardoor kwam de jaarrekening in een ander perspectief te staan en werden de financiële resultaten inzichtelijker. Dankzij deze operatie werd duidelijk dat de financiële positie van de stichting in de seizoenen 2002 tot 2005 zorgelijk begon te worden. In het seizoen 2005-2006 zijn maatregelen genomen en is het gelukt het financiële resultaat om te buigen tot een neutrale uitkomst. In 2006-2007 hopen we de teruglopende reserves weer enigszins te kunnen aanvullen. In Johan's  periode als penningmeester deed ook het elektronisch bankieren zijn intrede. In 2003 ging de stichting over op Girotel, in 2007 op internetbankieren.

In het najaar van 2004 werd Johan getroffen door een lichte beroerte en is hij een aantal maanden behoorlijk ziek geweest. Maar gelukkig is het herstel vrijwel volledig ingetreden. In het voorjaar van 2005 kon hij beetje bij beetje zijn werk als penningmeester weer oppakken. In oktober 2006 gaf Johan te kennen per 1 januari 2007 te willen stoppen als penningmeester vanwege zijn leeftijd en vanwege de afstand tussen Apeldoorn en Zwolle, die steeds bezwaarlijker werd. Gelukkig heeft hij ons nog tot 1 juli de tijd gegeven een opvolger te zoeken, die we nu in de persoon van Bote Mikkers gevonden hebben.

Johan is als die jaren een trouw bestuurslid geweest die zijn werk met inzet, nauwkeurigheid en professionaliteit gedaan heeft. Op zijn eigen bescheiden wijze heeft hij op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld om het werk van de Stichting Judaica mogelijk te maken. Namens het bestuur dank ik hem daar van harte voor en wens ik hem en zijn vrouw nog vele jaren in gezondheid.

Naschrift uit 2017

Johan Kelholt is op 21 april 2017 te Apeldoorn overleden op 85 jarige leeftijd. De herinnering aan hem zij tot zegen.