info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel-Hirschlezing

7e Samuel-Hirschlezing - Ido Abram - 2005
Over wat het jodendom ons kan leren over het leven in een multiculturele samenleving

Wat kunnen wij van het jodendom leren over het leven in een multiculturele samenleving? Dat was het onderwerp van de zevende Samuel-Hirschlezing in de Zwolse synagoge op op zondag 6 november 2005. Dit jaar werd deze lezing uitgesproken door Dr. I.B.H. (Ido) Abram uit Amsterdam.

Het jodendom had eeuwenlang een minderheidspositie in de Westerse samenleving. Ondanks achterstelling en onderdrukking heeft het zijn identiteit weten te bewaren. De bijdrage van joden aan wetenschap en cultuur is altijd groot geweest.

In zijn lezing ging de heer Abram in op het probleem hoe je je identiteit kunt handhaven en toch deel kunt nemen aan een samenleving te midden van andere godsdienstige en culturele groeperingen. Veel nadruk legde hij daarbij op het begrip "joodse identiteit", waarover enige tijd geleden van zijn hand het boekje "Joodse identiteit" verscheen, uitgegeven in de AO-reeks. Hij onderscheidt daarin diverse aspecten van de joodse identiteit, waarvan elke jood er altijd wel een of meer in zich draagt. Elke mix van deze aspecten van joodse identiteit leidt tot een bepaalde aanpassing aan de niet joodse omgeving in de samenleving.

Na de lezing was er gelegenheid vragen te stellen en met de heer Abram in gesprek te gaan.