info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Exposities

Op deze pagina vind je een overzicht van de plaatsen waar de tentoonstelling te zien is geweest sinds de eerste opening op 28 augustus 2016 in de synagoge van Zwolle.

Aanbieding lesbrieven op basisschool Aquamarijn (1 november 2017)

In 2017 heeft Stichting Judaica het initiatief genomen tot de ontwikkeling van lesbrieven bij de 12 portretten van de mobiele tentoonstelling. Er werd een project gestart samen met het Historisch Centrum Overijssel en Stadkamer Zwolle. Het project is mede gefinancierd door Stichting het Hervormd Weeshuis. De lesbrieven zijn ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en bedoeld om de leerlingen te helpen de informatie uit de portretten tot zich te nemen en op een persoonlijke manier te verwerken.

Het eerste exemplaar van de bundel lesbrieven werd op 1 november 2017 door Wim Neevel, voorzitter van Judaica, aangeboden aan de heer Jan Brink, wethouder van onderwijs van de gemeente Zwolle. Dat gebeurde op de basisschool Aquamarijn aan de Turfmarkt te Zwolle. De leerlingen van groep 7 hadden eerst al een uur met de lesbrieven gewerkt. De wethouder sprak in aanwezigheid van een beperkt aantal aanwezigen in de klas zijn waardering uit voor dit initiatief. In de hal van de school stonden 7 van de 13 portretten opgesteld. Daarvan konden de leerlingen gebruik maken om de vragen uit de lesbrieven te beantwoorden. De informatie over de overige portretten konden de leerlingen via internet vinden op de website van Stichting Judaica. Na afloop van de bezigheden in de klas, maakten de leerlingen samen met de aanwezigen een wandeling naar de Soendastraat. Daar vond een korte plechtigheid plaats bij de Stolpersteine van Eduard en Klara Adelaar-van Huiden.

Dat de lesbrieven goed aan hun bedoeling beantwoordden, bleek toen de leerlingen daarna weer op school terugkwamen. Zij drongen er bij hun meester op aan het werken met de lesbrieven te mogen afmaken, omdat ze er nog niet klaar mee waren. Een van de leerlingen merkte op dat zij nu begreep dat Jodenvervolging niet alleen in Amsterdam had plaatsgevonden, maar ook in haar eigen woonplaats Zwolle. Een andere leerling realiseerde zich dat ook in zijn huis misschien wel Joden hadden kunnen wonen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door het werken met de lesbrieven was er kennelijk een heel stuk verdieping ontstaan. Van het geheel is een kort filmpje gemaakt door RTV Focus Zwolle: klik hier.

Aanbieding lesbrieven aan de wethouder (rechts)
 

Leerlingen aan het werk met de lesbrieven
 


Herdenking deportatie Joodse Zwollenaren uit de gymzaal van het Gymnasium Celeanum (oktober 2017)

75 jaar geleden, op 3 oktober 1942, werd de eerste grote groep Zwolse Joden, voornamelijk vrouwen en kinderen, afgevoerd naar kamp Westerbork. Vrijwel iedereen kwam om in de vernietigingskampen. Vóór hun deportatie werd deze groep vastgehouden in het gymlokaal van het voormalig Celeanumgebouw aan de Veerallee. Het Celeanum herdacht deze afschuwelijke gebeurtenis met een stille tocht door klas 3, een lezing en een tentoonstelling. Rector Caren Japenga: “De deportatie is onderdeel van de geschiedenis van het Celeanum. Het is belangrijk dat de leerlingen dit weten en vooral niet vergeten.”

Speciale gast deze dag was Tswi Joseef Herschel (geb. 1942 te Zwolle, nu woonachtig in Israël). ’s Avonds hield Herschel een lezing in de aula van het Celeanum. Hij vertelde over zijn turbulente leven en de impact van de Holocaust daarop. Na zijn lezing werd hij geïnterviewd door leerlingen uit klas 4. In de pauze konden de aanwezigen de tentoonstelling Jodenvervolging in 12 portretten bekijken. Deze mooie tentoonstelling is aan het Celeanum uitgeleend door de Stichting Judaica Zwolle. Voor de toespraak van Herschel voor klas 3 zie: klik hier. Voor een filmpje over Herschel: klik hier. De foto’s werden gemaakt door Stefan Lucassen en Jacomijn van der Maten.


Herdenking bij de Rozenboom voor
het voormalige Gymnasium Celeanum
 


Opstelling van de portretten in de hal
van het nieuwe schoolgebouw
 


Tswi Herschel houdt een lezing over de levenskalender die zijn vader voor hem maakte 


Leerlingen en ouders bekijken
de portretten 

 


Expositie in hogeschool Windesheim (voorjaar 2017)

Van 31 januari tot en met 10 maart zijn de portretten te zien in de hogeschool Windesheim. Ze staan opgesteld in de expositiegang op de begane grond van gebouw X en zijn gratis toegankelijk. Dinsdagochtend 31 januari 2017 werd deze tentoonstelling geopend door drs. Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van herdenken aan de hand de persoonlijke verhalen over de slachtoffers. De opstelling in de hogeschool was het initiatief van de medewerkers Ineke Wierda en Jeannette Hansma van de Mediatheek van Windesheim.

Henk Hagoort spreekt zijn openingswoord
 

Bezoekers in de tentoonstellingsruimte
 

 


Opening in de synagoge van Zwolle (najaar 2016)

Op zondagmiddag 28 augustus 2016 hadden ruim 100 mensen zich verzameld in de synagoge van Zwolle om de openingsbijeenkomst bij te wonen van de mobiele tentoonstelling Jodenvervolging in 12 portretten. Na het openingswoord door Peter van 't Riet, coördinator van de projectgroep die de tentoonstelling ontworpen had, was het woord aan prof.dr. Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum te Amsterdam en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield een toespraak over de vraag Hoe herdenken we de Holocaust? Daarna kwam drs. René de Heer, locoburgemeester van Zwolle, aan het woord. Na zijn toespraak opende hij de tentoonstelling door het inleidende paneel te onthullen. Aansluitend werden door de leden van de projectgroep een voor een de namen van de geportretteerden afgeroepen en hun portretten omhoog getrokken. De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door Cordula Remmelts (cello), Melissa Siemonsma (piano) en het Zwols Joodse koor Kachol Lawan. Tot slot sprak Wim Neevel, voorzitter van de Stichting Judaica Zwolle, een dankwoord uit. De foto's zijn gemaakt door Rodrigo Maori.

Peter van 't Riet opent de bijeenkomst
 

Emile Schrijver houdt zijn toespraak
 

René de Heer onthult het eerste paneel
 

De portretten worden ontrold
 

Uitreiking van het eerste tentoonstellingsboek
 

Wim Neevel spreekt een dankwoord uit