info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Donaties

ANBI-status - Verworven in 2009
Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Ons IBAN is NL07INGB0000259272.

In verband met de ANBI-status verstrekken we hieronder de volgende gegevens.

Naam: Stichting Judaica Zwolle.

RSIN of fiscaal nummer: 813662801.

Contactgegevens: Contact kan worden opgenomen via het e-mailadres info@judaica-zwolle.nl.

Bestuurssamenstelling en bestuursleden: Zie de pagina Bestuur op deze website.

Doelstelling: De verspreiding van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur.

Beleidsplan: Het beleidsplan voor de jaren 2013-2018 kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd.

Activiteitenverslag: Activiteitenverslagen over recente boekjaren kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Financiële verantwoording: Financiële verslagen over recente boekjaren kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Voorgenomen bestedingen: Geen.


Beleidsplan 2013-2018 Stichting Judaica Zwolle

Activiteitenverslag 2016-2017 Stichting Judaica Zwolle

Financieel Jaarverslag 2016-2017 Stichting Judaica Zwolle