info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursusvoorwaarden

Sinds haar oprichting in 1987 organiseert de Stichting Judaica Zwolle elk seizoen in de Zwolse synagoge aan de Samuel Hirschstraat cursussen over Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur.

Voor wie zijn de cursussen bedoeld?
De cursussen staan open voor belangstellenden, die met het jodendom willen kennismaken, of die hun kennis ervan willen verdiepen. Van de cursisten wordt geen speciale vooropleiding verlangd.

Waar worden de cursussen gegeven?
Alle cursussen worden gegeven in de synagoge van Zwolle aan de Samuel Hirschstraat.

Hoe wordt er gewerkt?
Sommige vrijleerhuiscursussen en cursussen Hebreeuws gaan uit van enige uren voorbereiding per cursusavond of cursusmiddag. Korte Cursussen kunnen meestal onvoorbereid worden gevolgd.

Het lesmateriaal
Wij vragen de deelnemers het lesmateriaal zelf aan te schaffen in de boekhandel, via het internet, te lenen bij een bibliotheek of zelf uit teprinten na toezending via e-mail. Eigen lesmateriaal van de docent wordt tijdens de eerste cursusbijeenkomst uitgereikt, soms tegen een geringe vergoeding.

Cursusoverzicht
Een overzicht van het cursusaanbod in het lopende seizoen vindt u in de rubriek Cursussen en ook rechts boven op deze site. Door op de titel van een rubriek te klikken krijgt u meer informatie over de cursussen in die rubriek. Door op de titel van de cursus te klikken krijgt u informatie over de betreffende cursus. Dan kunt u zich ook inschrijven m.b.v. het winkelmandje.

Een cursusfolder aanvragen?
Heeft u de cursusinformatie liever op papier, dan kunt u een cursusfolder aanvragen via ons e-mailadres: info@judaica-zwolle.nl. Deze folder is niet eerder dan begin juli beschikbaar.

Hoe kunt u zich inschrijven?
Inschrijving is mogelijk op deze website via het winkelmandje. Omdat we langs die weg ook nep-inschrijvingen kunnen krijgen, zal de cursusadministrateur in geval van twijfel via de mail contact zoeken over de echtheid van de inschrijving. Ook kunt u zich schriftelijk inschrijven via een antwoordkaart bij de door u aan te vragen cursusfolder (zie hierboven).

Betaling cursusgeld
Na inschrijving krijgt u een factuur toegestuurd die u dient te betalen voor de eerste cursusavond plaatsvindt. Ingeval van niet tijdige of onvolledige betaling van het cursusgeld kan Stichting Judaica Zwolle u deelname aan de cursus ontzeggen hetgeen u niet ontslaat van de verplichting tot betaling. Vindt daarna betaling plaats dan kunt u de deelname hervatten.

Annulering van de aanmelding
Kosteloze annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus mits dit schriftelijk en onder opgave van redenen gebeurt. Geschiedt de annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus of na aanvang van de cursus dan is het volledige cursusgeld verschuldigd. Stichting Judaica Zwolle heeft het recht een cursus wegens gebrek aan deelnemers te annuleren. De ingeschreven deelnemers voor de cursus ontvangen tijdig, doch uiterlijk een week voor oorspronkelijke aanvang van de betreffende cursus hiervan bericht. Het betaalde cursusgeld zal dan worden gerestitueerd. Tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist leidt in beginsel niet tot restitutie van cursusgeld. Indien de tussentijdse beëindiging het gevolg is van zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden kunt u het bestuur van Stichting Judaica Zwolle schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken een evenredig deel van het cursusgeld te restitueren.