info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Vrij Leerhuis

De vrijleerhuiscursussen zijn bedoeld voor hen die willen leren over de Joodse godsdienst, de Joodse uitleg van de Bijbel of de Joodse achtergronden van de christelijke bronnen. Alle leerhuiscursussen staan open voor wie oprechte belangstelling heeft voor het Jodendom. In de cursussen wordt "vrij geleerd", dat wil zeggen dat ieder zijn/haar eigen mening mag hebben. Pittige discussies worden op prijs gesteld, maar er wordt niet toegestaan dat cursisten andere deelnemers proberen te bekeren tot hun eigen geloofsopvattingen.

Vrij Leerhuis 1 - Koning David - Drs. Dodo van Uden
(Code: VL1) - Inhoud : Koning David - Wie was hij? Wat deed hij? Wat is de grote lijn in de verhalen over hem? In twee bijeenkomsten buigen we ons over een aantal elementen uit de verhalen over David. Om te beginnen plaatsen we hem naast zijn directe... Meer info...

Vrij Leerhuis 2 - 1, 7 en 613, de evolutie van de mitzwot (ge- en verboden) - Dhr. Elco Aronstein
(Code: VL2) - Inhoud : Het Jodendom kent 613 mitzwot. Dit zijn sociaaleconomische en ethische Joodse leefregels en plichten die ook wel ge- en verboden worden genoemd. In het gangbare spraakgebruik spreken we slechts van de Tien Geboden, ook wel de tien... Meer info...