info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

De Samuel Hirschlezing wordt sinds 1999 jaarlijks georganiseerd in de synagoge van Zwolle. De bedoeling van deze lezing is de plaats en de betekenis van het Jodendom in en voor de moderne wereld nader te belichten voor een publiek van Joodse en niet-Joodse belangstellenden. De lezing wordt gehouden op een zondag in november en kan voor een geringe toegangsprijs worden bijgewoond.

Rabbijn Samuel HirschDe Samuel Hirschlezing is genoemd naar Rabbijn Samuel Jehoeda Hirsch (1872-1941), de laatste Steen op het graf van rabbijn Samuel Hirsch op de joodse begraafplaats in Zwolleopperrabbijn van Overijssel, die is overleden in 1941 en begraven ligt op de Joodse begraafplaats van Zwolle. De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle in samenwerking met het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle. De eerste vijf jaren werd de lezing in het voorjaar gehouden in het kader van het jaarlijkse Synagogepad (zie in de rubriek Historie). Sinds 2004 is de lezing een zelfstandige activiteit op een zondagochtend in het najaar. Op de middag na de lezing is de tentoonstelling in de synagoge geopend.

21e Samuel Hirschlezing op zondag 10 november 2019

Joodse wijsheid voor de mensheid

Marcel Poorthuis

Op zondag 10 november 2019 wordt ’s middags om 14.30 uur in de synagoge van Zwolle de eenentwintigste Samuel-Hirschlezing verzorgd door prof. dr. Marcel Poorthuis. De titel van de lezing luidt: “Joodse wijsheid voor de mensheid”. De lezing gaat over de wijsheid van de oude rabbijnen, die verzameld is in het Talmoed-traktaat “Spreuken van de Vaderen”. Hoewel 2000 jaar oud is deze wijsheid nog steeds springlevend en valt er veel van te leren, ook voor moderne mensen. De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle/Overijssel. Toegangsprijs: € 7,50.

Het wijsheidsboekje “Spreuken van de Vaderen”, in het Hebreeuws “Pirké Avot” genoemd, bevat ethische, morele en godsdienst-filosofische uitspraken van de rabbijnen uit de periode van 200 voor tot 200 na het begin van de christelijke jaartelling. Veel van deze uitspraken gaan over menselijke situaties, dilemma’s en keuzen die ook vandaag nog zeer actueel zijn, niet alleen in de joodse maar ook in de niet-joodse wereld. Wat valt er van deze wijsheid te leren voor moderne mensen?

Marcel Poorthuis schreef er samen met dr. Leo Mock, docent Judaica aan de Universiteit van Tilburg, een boek over onder de titel “Spreuken over de fundamenten, Joodse wijsheid voor de mensheid”. In de lezing zal Marcel Poorthuis uiteenzetten wat de betekenis van deze wijsheid is voor onze tijd.

Marcel Poorthuis is hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Universiteit van Tilburg en zeer betrokken bij de dialoog tussen christenen en joden. Veel van zijn publicaties gaan over joodse onderwerpen, zoals de Messiaanse Talmoedcommentaren van de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas, waarop hij in 1992 promoveerde.

Merk op dat de aanvangstijd niet zoals voorheen 11.00 uur is, maar 14.30 uur. De bijeenkomst bestaat uit een lezing (1 uur) en met discussie (een half uur). De toegangsprijs is € 7,50.

20e Samuel Hirschlezing - Chantal Suissa-Runne - 2018
Leer Je Buren Kennen Hoe Joden middels dialoog & ontmoeting bijdragen aan verbinding in tijden van polarisatie. Meer info...

19e Samuel Hirschlezing - Rabbijn Marianne van Praag - 2017
Hoe zit dat toch met vrouwen in het Jodendom? Meer info...

18e Samuel Hirschlezing - Drs. Ronny Naftaniel - 2016
Israël, een baken van stabiliteit in een kolkend Midden-Oosten Meer info...

17e Samuel Hirschlezing - Prof. dr. Irene Zwiep - 2015
Heeft seculier Jodendom (de) toekomst? De lezing is in vier gedeelten te vinden op YouTube: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4. Meer info...

16e Samuel Hirschlezing - Dhr. Aron Colthof - 2014
Wie was opperrabbijn Hirsch eigenlijk? De lezing is hier te vinden op YouTube. In de lezing werd opperrabbijn Hirsch belicht door zijn kleinzoon Aron Colthof, zoon van Ella Colthof-Hirsch, enig overlevende dochter van wijlen opperrabbijn Hirsch.... Meer info...

15e Samuel-Hirschlezing - Rabbijn L.B. van de Kamp - 2013
Religie achter de voordeur? De plaats van religie in de samenleving staat in toenemende mate ter discussie. Godsdienst wordt op last van een seculiere overheid steeds meer als een privézaak beschouwd. Je mag best geloven, maar dan wel... Meer info...

14e Samuel-Hirschlezing - Dr. Bart Wallet - 2012
Lustrumviering en 14e Samuel-Hirschlezing Op zondag 4 november 2012 vierde de Stichting Judaica Zwolle haar 25-jarig bestaan met onder andere de 14e Samuel-Hirschlezing. Plaats: Synagoge van Zwolle. Aanvang: 10.30 uur.  Meer info...

13e Samuel-Hirschlezing - Drs. Sasja Martel - 2011
"De joodse visie op sterven en rouw - sterfelijkheid als basis van menselijk gedrag" Op zondag 6 november 2011 werd in de synagoge van Zwolle de 13e Samuel-Hirschlezing uitgesproken door Drs. Sasja Martel, initiatiefnemer en... Meer info...

12e Samuel-hirschlezing - Rabbijn Tamara Benima - 2010
Sexualiteit in het jodendom - "Onder het echtelijk bed van een rabbijn - Seksualiteit in het Jodendom" Op zondag 7 november 2010 werd in de synagoge van Zwolle de 12e Samuel-Hirschlezing uitgesproken door Rabbijn Tamara Benima. De titel van de lezing luidde:... Meer info...

11e Samuel-Hirschlezing - Drs. Bas Baanders - 2009
Levinas en leiderschap - Op zondag 8 november 2009 werd de elfde Samuel-Hirschlezing gehouden in de synagoge van Zwolle. Het onderwerp van de lezing was: "Levinas en leiderschap". De lezing werd uitgesproken door Drs. Bas Baanders en begon om 11.00 uur. Van... Meer info...

10e Samuel-Hirschlezing - Dr. Marcus van Loopik - 2008
Maimonides en zijn betekenis voor de moderne wereld - De Samuel-Hirschlezing 2008 werd gehouden op zondag 2 november 2008. Het onderwerp van de lezing was: "De middeleeus-joodse geleerde Maimonides en zijn betekenis voor de moderne wereld". De lezing werd uitgesproken door Dr. Marcus van... Meer info...

9e Samuel-Hirschlezing - Prof.dr. Wout van Bekkum - 2007
Het magische jodendom - Magie, esoterie, mystiek, het is allemaal weer heel erg in vandaag de dag. Op zondag 4 november 2007 organiseerden de Stichting Judaica Zwolle en het Genoot­schap Nederland-Israël afdeling Zwolle in de synagoge van Zwolle de jaarlijkse... Meer info...

8e Samuel-Hirschlezing - Prof.Dr. Rena Fuks-Mansfeld - 2006
Rabbijn Samuel Hirsch en het Nederlandse jodendom in zijn tijd met lijnen naar het heden - Op zondag 5 november 2006 van 11.00- 12.30 uur werd de jaarlijkse Samuel-Hirschlezing in de synagoge van Zwolle uitgesproken door mevr. Prof. dr. R.G. (Rena) Fuks-Mansfeld te Amsterdam. Het onderwerp van de lezing was : "Rabbijn Samuel... Meer info...

7e Samuel-Hirschlezing - Ido Abram - 2005
Over wat het jodendom ons kan leren over het leven in een multiculturele samenleving - Wat kunnen wij van het jodendom leren over het leven in een multiculturele samenleving? Dat was het onderwerp van de zevende Samuel-Hirschlezing in de Zwolse synagoge op op zondag 6 november 2005. Dit jaar werd deze lezing uitgesproken door Dr.... Meer info...

6e Samuel-Hirschlezing - Rabbijn I. Vorst - 2004
Over sterven en rouwverwerking - Op zondag 7 november 2004 organiseerden de Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle voor de zesde keer de jaarlijkse Samuel-Hirschlezing in de Zwolse synagoge. Deze keer werd de lezing uitgesproken door... Meer info...

14e Synagogepad - 5e Samuel-Hirschlezing - Zwolse synagoge - 2003
Vijfde Samuel-Hirschlezing en studiemiddag - Op zondag 25 mei 2003 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle voor de veertiende keer het jaarlijkse "synagogepad". Meer info...

13e Synagogepad - 4e Samuel-Hirschlezing - Zwolse synagoge - 2002
Vierde Samuel-Hirschlezing - Ook in 2002 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle weer het jaarlijkse Synagogepad. Deze keer op zondag 6 oktober. Meer info...

12e Synagogepad - 3e Samuel-Hirschlezing - Zwolse synagoge - 2001
Derde Samuel-Hirschlezing en workshops - Op zondag 20 mei 2001 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle het Twaalfde Synagogepad met 's morgens de derde Samuel Hirsch-lezing door krijgsmachtrabbijn Drs. W.J.E. van Dijk en... Meer info...

11e Synagogepad - 2e Samuel-Hirschlezing - Zwolle en Deventer - 2000
Tweede Samuel-Hirschlezing en Etty Hillesum Centrum - Op zondag 18 juni 2000 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle voor de elfde keer het jaarlijkse Synagogepad. 's Morgens werd de tweede Samuel Hirsch-lezing gehouden en 's middags... Meer info...

10e Synagogepad - 1e Samuel-Hirschlezing - Zwolse synagoge - 1999
Eerste Samuel-Hirschlezing, tentoonstelling en workshops - In 1999 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle voor de tiende keer het jaarlijkse Synagogepad. Meer info...

21ste Samuel Hirschlezing - november 2019
Meer informatie over de Samuel Hirschlezing vindt u hier. Meer info...