info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Korte Cursus 3 - Joodse denkers - Dr. D.J. (David) Wertheim, Dr. T.A.M. (Resianne) Smidt van Gelder-Fontaine en nader bekend te maken derde spreker
(Code: KC3)

Inhoud : Drie lezingen over joods denken door de eeuwen heen. Diverse sprekers worden hiervoor uitgenodigd. Zo zal David Wertheim ingaan op Hannah Arendt en haar notie van de jood als paria en de jood als parvenu, en haar geruchtmakende kritiek op het Eichmann-proces. Resianne Smidt van Gelder-Fontaine zal spreken over Maimonides en andere middeleeuwse Joodse filosofen.

Een gesprek met Moses Mendelssohn op een schilderij uit 1856 van Moritz Daniel Oppenheim.Doelgroep : Iedereen die geïnteresserd is in filosofie en jodendom.
Docent : David Wertheim (1970) is coördinator van het Menasseh ben Israel Instituut voor Joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde filosofie en geschiedenis aan de Hebrew University in Jeruzalem en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In november 2005 promoveerde Wertheim op het proefschrift Cherishing a Heretic. The Jews of Weimar Germany and their Celebration of Spinoza. Zijn specialisme is de moderne geschiedenis van het Duitstalige jodendom. Gegevens van overige sprekers worden later gepubliceerd.
Coördinatie : Johan Dekker, contact.
Lesmateriaal : geen.
Aanbevolen (niet verplichte) literatuur : Voor de lezing over Hannah Arendt: hoofdstuk 15 uit Eichmann in Jeruzalem. Amsterdam: Olympus, 2014, en hoofdstuk 3 'The Jews and Society' in het eerste deel van The origins of totalitarianism.
Tijd : 3 woensdagavonden van 19.30-21.30 uur.
Datums : 1, 8 en 22 maart 2017 (reserveavond 29 maart).
Prijs : € 45 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers : Minimaal 18, maximaal 25.

Mededelingen : De cursus is begonnen.