info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Bijbels Hebreeuws

Cursus Bijbels Hebreeuws 2 - Dr. E. (Evert) van den Berg
Gevorderdencursus (Code: HB2)

Inhoud : Vervolg op de beginnerscursus. Daarin zijn onder meer het alfabet, de uitspraak, de zelfstandige naamwoorden en de voorzetsels uitgebreid aan de orde gekomen. Deze gevordendencursus gaat verder met de werkwoorden. We schenken aandacht aan de vorm en het gebruik daarvan aan de hand van oefeningen en eenvoudige teksten. Daarbij komt ook het belang van de kennis van het Hebreeuws voor de exegese ter sprake. Zij die enigszins bekend zijn met de beginselen van het Hebreeuws kunnen gerust instappen. Bent u onzeker of uw kennis aansluit dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de docent.

Doelgroep : Bedoeld voor hen die de verworven kennis en vaardigheid van een beginnersniveau willen uitbreiden tot gevorderdenniveau. Bent u onzeker of uw kennis aansluit dan kunt u rechtstreeks mailen met de docent.
Docent : Dr. E. (Evert) van den Berg, oudtestamenticus en neerlandicus
Coördinatie : Mieke van Harten-Wondergem, contact.
Lesmateriaal : A.C.J. Verheij en M.L. Folmer, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, 3e verbeterde druk met Oefenboek, Delft: Eburon, 2007 (set € 39,50). 
Aanbevolen (niet verplichte) literatuur : na overleg één van de volgende woordenboeken:
- W. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, Brill, Leiden, 1971;
- P.D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws, De Haan Boeken, Nieuw-Lekkerland, 2011.
Eén van de volgende Hebreeuwse Bijbels:
- de pocketeditie van de Biblia Hebraica Stuttgartensia, fünfte verbesserte Auflage, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1997 (de wetenschappelijke uitgave);
- Tanach, Uitgeverij NBG, Heerenveen (Hebreeuwse tekst met daarnaast de Nieuwe Bijbelvertaling).
Tijd : 15 maandagavonden van 19.30-21.30 uur.
Datums :  11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 2017, 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 april 2018 (reserveavond 23 april).
Prijs : € 188 (inclusief koffie/thee en toezending Judaica Bulletin, exclusief cursusmateriaal). Het Lingen-Slagboom Studiefonds helpt als de hoogte van het cursusgeld een belemmering vormt voor deelname, zie Fondsen.
Deelnemers : Maximaal 20 personen.

Mededelingen :  De cursus is afgelopen en zal pas weer worden aangeboden in het cursusjaar 2019-2020. Drs. Johanna Tanja zal dan docent zijn. In het komende cursusjaar 2018-2019 gaat eerst de cursus Bijbels Hebreeuws 1 van start. Als u voldoende gevorderd bent, kunt u meedoen met de cursus Bijbels Hebreeuws 3.