info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Judaica Bulletin

Judaica Bulletin 17 - 2003 - 2004

De 17e jaargang van het Judaica-Bulletin verscheen in het seizoen 2003-2004. Onder de inhoudsopgave kunt u de afleveringen downloaden.

JUDAICA BULLETIN 17.1

 • J.H.Laenen, Taal, letters en getallen in het jodendom, p. 1
 • Boekbespreking : J.H.Laenen, Frederik Weinreb en de Joodse Mystiek, p. 4
 • Bestuur en Directie NIW, Voortbestaan NIW in gevaar, p. 5
 • Boekbespreking : Dr. Emile J.P. Brommer, Terug naar de gaafheid van onze jeugd : De bijbel voor denkers, p. 6
 • Boekbespreking : Chaim van Unen, Op ooghoogte : Job en het establishment, p. 6
 • Redactie, Stichting Judaica op het internet, p. 8
 • Dick Broeren, Boekbespreking : Een bijzonder boek, p. 8

JUDAICA BULLETIN 17.2

 • Peter van 't Riet, De raadselachtige dood van Judas, p. 1
 • Eliezer Segal, De Europese Geniza, p. 6
 • Redactie, Amuletten in het jodendom, p. 8
 • Redactie, O.R.T., p. 8
 • Redactie, Nieuwe afleveringen Folianti-reeks : Deel 18, 19 en 20, p. 9

JUDAICA BULLETIN 17.3

 • Dick Broeren, De Sefer Tora, p. 1
 • Redactie, Vijftiende Synagogepad : Dit jaar naar Den Haag en Leiden, p. 5
 • J.H.Laenen, Hebreeuws als taal in het rabbijnse jodendom en de joodse mystiek, p. 6
 • Rabbijn David Slade, De Almachtige en het kwaad, p. 8
 • Boekaankondiging : Sjolom Alejchem, Feest! Verhalen voor kleine en grote mensen, p. 10

JUDAICA BULLETIN 17.4

 • Dick Broeren, Rasji, een middeleeuws joods denker, p. 1
 • Dave Cohen, Wie goed doet, goed ontmoet, p. 4
 • Jerusalem Post, Eli Wiesel: “Zeitgeist” om Joden te haten, p. 5
 • Boekbespreking : Loes Gompes & Adriaan Krabbendam (red.), O mijn god : Teksten over het monotheïsme, p. 7
 • Redactie, Cursusprogramma 2004-2005, p. 8
 • D.B., Web-Nieuws (1), p. 9
 • Redactie, 15e Synagogepad weer heel interessant en leerzaam, p. 10
 • Redactie, Tentoonstelling in het Joods Historisch Museum, p. 10
 • Redactie, Tentoonstelling in de Portugese synagoge in Amsterdam, p.10