info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Home

Stichting Judaica Zwolle is een educatieve organisatie die als doel heeft de verspreiding van kennis van de Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Zij organiseert haar activiteiten vooral in de Zwolse synagoge, maar is niet verbonden met enig kerkgenootschap of andere religieuze, maatschappelijke of politieke organisatie. Zij heeft een bestand van circa 600 belangstellenden van wie velen jaarlijks aan de activiteiten deelnemen.

Tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd

Op zondag 1 augustus wordt in de Zwolse synagoge aan de Samuel Hirschstraat 8 de tentoonstelling Componisten in Oorlogstijd geopend.

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Joodse Gemeente Zwolle, de Leo Smit Stichting en de Bob Hanf Stichting.

In Zwolle zal naast deze tentoonstelling ook een aantal schilderijen van de veelzijdige kunstenaar Bob Hanf te zien zijn.

De tentoonstelling is voor het publiek toegankelijk op iedere woensdag en iedere zondag van 14.00 - 16.30 uur. Looptijd van de tentoonstelling is van 4 augustus tot 29 oktober, uitgezonderd de periode van 5 tot en met 29 september. In verband met een reeks Joodse feestdagen is de synagoge in die periode voor andere activiteiten dan de diverse diensten gesloten.


CONTACT

Contact met Stichting Judaica Zwolle is mogelijk via info@judaica-zwolle.nl


LOGO ALS SYMBOOL VAN HANDREIKING 

Het logo van Stichting Judaica Zwolle is ontleend aan de tabel waarmee de 15e eeuwse Joodse sterrenkundige Abraham Zacuto de juliaanse kalender omzette in de Joodse kalender. Daardoor symboliseert het logo de brugfunctie tussen de Joodse en de niet-Joodse wereld die onze stichting probeert te vervullen. Het logo heeft de vorm van een hand, symbool van de handreiking die de stichting haar aangeslotenen wil bieden bij hun eigen leren over het Jodendom.