info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Vrij Leerhuis

Vrij Leerhuis 2 - 1, 7 en 613, de evolutie van de mitzwot (ge- en verboden) - Dhr. Elco Aronstein
(Code: VL2)

Inhoud : Het Jodendom kent 613 mitzwot. Dit zijn sociaaleconomische en ethische Joodse leefregels en plichten die ook wel ge- en verboden worden genoemd. In het gangbare spraakgebruik spreken we slechts van de Tien Geboden, ook wel de tien woorden genoemd, uit het boek Exodus (Sjemot) dat deel uitmaakt van de Tora (de eerste vijf boeken van de Bijbel).

Elco Aronstein heeft het boek: "613 Mitzwot, de ge- en verboden van het Jodendom" geschreven. Hij ging op onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat er in Nederland geen boek bestond met de volledige weergave van de 613 mitzwot dat toegankelijk is voor leken. De rabbijn en arts Maimonides en filosoof Baruch Spinoza waren zijn inspiratiebronnen bij uitstek. De commentaren die hij bij de mitzwot weergeeft zijn afkomstig van Joodse wijzen uit het verleden, maar ook van rabbijnen uit de meer contemporaine tijd. Ze zijn zowel van orthodoxe, als van liberaal Joodse oorsprong. De auteur heeft een integere poging gewaagd de teksten voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het is een zeer lezenswaardig en informatief boek geworden voor allen die geïnteresseerd zijn in het Jodendom in al zijn aspecten.

Elco Aronstein deelt in dit vrij leerhuis zijn brede kennis over dit onderwerp. In drie leerhuisavonden worden de ontstaansgeschiedenis van het Jodendom, het eerste gebod, de daaropvolgende Noachidische wetten en tenslotte de 613 mitzwot besproken en toegelicht. 

Doelgroep : Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling, de levensopvattingen en de ge- en verboden van het Jodendom.
Docent : Dhr. Elco Aronstein, auteur van het boek "613 Mitzwot, de ge- en verboden van het Jodendom".
Coördinatie : Mw. Gabriela Ramos.
Tijd : 3 woensdagavonden 19 en 26 februari, 4 maart 2020, 19.30-21.30 uur.
Lesmateriaal : Dit wordt elke cursusavond aan de cursisten uitgereikt.
Aanbevolen literatuur : Elco Aronstein, "613 Mitzwot, de ge- en verboden van het Jodendom".
Prijs : € 45 (inclusief koffie/thee, toezending Judaica Bulletin).
Deelnemers : Minimaal 12 en maximaal 25.