info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

16e Samuel Hirschlezing - Dhr. Aron Colthof - 2014

Wie was opperrabbijn Hirsch eigenlijk?

De lezing is hier te vinden op YouTube.

In de lezing werd opperrabbijn Hirsch belicht door zijn kleinzoon Aron Colthof, zoon van Ella Colthof-Hirsch, enig overlevende dochter van wijlen opperrabbijn Hirsch. Weliswaar is hij na de oorlog geboren (in 1949), maar hij heeft veel familiesituaties en anekdotes van zijn moeder meegekregen. Hij vertelde ook over de levensbeschouwing en theologische positie van zijn grootvader, aangezien daarover uit onbegrip erg veel misvattingen zijn ontstaan. Geboren in 1949 in Amsterdam, is Aron Colthof na zijn huwelijk in 1974 gemigreerd naar Israël, waar hij en zijn vrouw in Jeruzalem wonen. Voor de herinwijding van de Synagoge en de vernoeming van de Samuel Hirschstraat is hij in de tachtiger jaren samen met zijn oom Fried Hirsch naar Zwolle gereisd.