info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

19e Samuel Hirschlezing - Rabbijn Marianne van Praag - 2017

Hoe zit dat toch met vrouwen in het Jodendom?

Rabbijn M.L. van PraagWaarom moeten ze zo nodig? Willen ze de mannen nadoen? Waar gaat het eigenlijk om? Het was ALTIJD zo, waarom moet dat veranderd worden? Dit zijn vragen die regelmatig gesteld worden. Rabbijn Marianne van Praag, die 40 jaar gestreden heeft voor de positie van de vrouw in het liberale Jodendom, hoopte u daar antwoord op te geven tijdens haar lezing op 19 november.

De lezing begon om 11.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur was er gelegenheid vragen te stellen en met de spreker in discussie te gaan. De toegangsprijs was € 7,50 voor personen die zich vóór 1 oktober hadden ingeschreven. Voor alle anderen was de toegang € 10.