info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

23e Samuel Hirschlezing - Eddo Verdoner - 2023

Vrijheid onder druk.

Helaas is de 23e Samuel-Hirsch-lezing op zondag 12 november niet doorgegaan.
De heer Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding zou de lezing verzorgen. Wanneer het lukt de lezing op een later moment te laten plaatsvinden, zullen wij u daarover berichten via de website.
 

Onderwerp:
Antisemitisme in relatie tot democratie en vrijheid in Nederland.
Het taboe op antisemitische uitingen is aan het verdwijnen. Dat zie je op sociale media, in de politiek en op straat. Eddo Verdoner, sinds twee jaar Nationaal Coördinator Antisemitisme Beschrijding, staat daarmee voor een uitdaging.

Motto:
'We kunnen ons niet langer veroorloven achterover te leunen....' 

Als Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) werkt Eddo Verdoner aan het signaleren en bestrijden van antisemitische uitingen in media en maatschappij. Hij draagt bij aan de beveiliging van de Joodse gemeenschap in Nederland. Leren van de geschiedenis is onderdeel van zijn opdracht.
Verdoner constateert dat in het openbare leven steeds vaker termen worden gehoord die ongepast refereren of herinneren aan de Sjoa/Holocaust. Dat zijn behalve antisemitische leuzen in het voetbalstadion, uitingen waardoor Joden zich in Nederland minder veilig voelen en bijvoorbeeld niet meer met een keppeltje op straat durven te lopen. Helaas is dat nieuwe antisemitisme ook vaak gekoppeld aan kritiek en vijandigheid jegens Israël. 

Als NCAB adviseert Verdoner gevraagd en ongevraagd over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap.
Verdoner: 'We kunnen het ons niet veroorloven achterover te leunen en te denken dat het overgaat. We zijn voorbij dat punt.'  

Meer informatie over de Samuel Hirschlezingen vindt u hier.