info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Synagogepad

14e Synagogepad - 5e Samuel-Hirschlezing - Zwolse synagoge - 2003
Vijfde Samuel-Hirschlezing en studiemiddag

Op zondag 25 mei 2003 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle voor de veertiende keer het jaarlijkse "synagogepad".

Zoals de laatste jaren gebruikelijk was, begon de dag `s morgens in de Zwolse synagoge met de Samuel Hirsch-lezing die dit jaar voor de vijfde keer werd gehouden. Doelstelling van deze lezing is: "De plaats en betekenis van het jodendom in en voor de moderne wereld nader te belichten voor een publiek van joodse en niet-joodse belangstellenden." Spreker was dit jaar dhr. Lou Evers, oud-rector van de Joodse Scholengemeenschap Maimonides in Amsterdam. Het onderwerp dat de heer Evers behandelde, luidde: "De verhouding jodendom-christendom door de eeuwen heen". De tekst van deze lezing is gepubliceerd in Judaica Bulletin Jrg. 16, Nr. 4 (juli 2003). De ochtend werd bezocht door ca. 90 deelnemers.

`s Middags werd de dag in de synagoge vervolgd met een studiebijeenkomst over het thema: "Gij zult niet doden". Deze bijeenkomst werd geleid door mevr. Drs. Dodo van Uden, docent en publicist op het gebied van rabbijnse exegese en rabbijnse literatuur. De ca. 40 deelnemers werkten in groepen aan een opdracht. Aan de hand van een aantal korte bijbel- en talmoedfragmenten voorzien van enkele gerichte discussievragen werd het thema verder uitgediept. Na een korte pauze werd er plenair gereflecteerd op het besprokene in de groepen en had een discussie met Dodo van Uden plaats over de gemaakte opmerkingen en vragen.