info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel-Hirschlezing

12e Samuel-hirschlezing - Rabbijn Tamara Benima - 2010
Sexualiteit in het jodendom

"Onder het echtelijk bed van een rabbijn - Seksualiteit in het Jodendom"
Op zondag 7 november 2010 werd in de synagoge van Zwolle de 12e Samuel-Hirschlezing uitgesproken door Rabbijn Tamara Benima. De titel van de lezing luidde: "Onder het echtelijk bed van een rabbijn - Seksualiteit in het Jodendom". De titel van de lezing was ontleend aan een gewaagd verhaal uit de Talmoed.

Seks is overal in de westerse wereld, in de reclame, in muziekfilmpjes en op de televisie - 's nachts moet je behendig zappen om niet in enorme boezems verstrikt te raken. Het effect? Het bloot op straat en strand laat steeds meer mannen koud. Ondertussen wordt de 'bordeelcultuur' vanuit fundamentalistisch-religieuze hoek gepareerd met bedekking door hoofddoek, pruik, nikaab, hooggesloten kleren, sekse-gescheiden schoolklassen, etc. Daardoor wordt de seksualiteit tegelijkertijd onderdrukt en benadrukt. Hoe gaat het Jodendom om met seksualiteit? Hoe kijkt het aan tegen de seksuele drift, de lust, de voortplanting, de man-vrouw-verhouding? Moet het of mag het? Mag alles? Of niks? En wat vindt de Eeuwige er eigenlijk van?

Over deze vragen ging de lezing die om 11.00 uur begon. De lezing duurde tot 12.00 uur, waarna er tot 12.30 uur gelegenheid was om met Rabbijn Benima over het onderwerp in gesprek te gaan.