info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Vrij Leerhuis

De vrijleerhuiscursussen zijn bedoeld voor hen die willen leren over de joodse godsdienst, de joodse uitleg van de Bijbel of de joodse achtergronden van de christelijke bronnen. Alle leerhuiscursussen staan open voor wie oprechte belangstelling heeft voor het jodendom. In de cursussen wordt "vrij geleerd", dat wil zeggen dat ieder zijn/haar eigen mening mag hebben. Pittige discussies worden op prijs gesteld, maar er wordt niet toegestaan dat cursisten andere deelnemers proberen te bekeren tot hun eigen geloofsopvattingen.

Vrij Leerhuis 1 - Tsenioet en seksualiteit in het Jodendom - Anne-Maria van Hilst
(Code: VL1) - Inhoud : Seksualiteit is een thema waar veel over geschreven is, zowel in moderne literatuur als in oude Joodse teksten. Tijdens de lessen zullen we kijken naar wat er geschreven staat in de halacha en (post)moderne bronnen over seksualiteit... Meer info...

Vrij Leerhuis 2 - Psalmen met Joods commentaar - Drs. Karin Daalderop
(Code: VL2) - Inhoud : Tijdens de bijeenkomsten is het de bedoeling dat deelnemers eerst kort iets vertellen over hun ervaringen met een dierbare psalm. Daarna wordt samen commentaar over de psalmen uit Joodse bronnen zoals de Talmoed, midrasjiem en mystieke... Meer info...