info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Elk seizoen organiseert de Stichting Judaica Zwolle een aantal korte cursussen van 2 à 3 bijeenkomsten over diverse onderwerpen op het gebied van de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en/of cultuur. Deze korte cursussen hebben meer een informerend, dan een opiniërend karakter. Inleiders geven een introductie waarna gelegenheid is tot vragenstellen en discussie.

Korte Cursus 1 - Basiskennis Jodendom in de praktijk - Jansje Stodel
(Code: KC1) - Inhoud : Een heldere inleiding in het Jodendom, vanuit de praktijk, voor beginners. Geen cursus over hoe Joden de bijbel lezen, maar hoe zij hem le-v-en. Aan bod komen wat onder Joden verstaan wordt, verschillende stromingen, het persoonlijke en... Meer info...

Korte Cursus 2 - De praktische betekenis van de kabbala - Dr. Marcus van Loopik
(Code: KC2) - Inhoud : Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid. Het zijn thema's die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe geven we op een zinvolle manier vorm aan ons leven en dragen we bij aan dat van anderen? Kortom: wat is de kunst van het... Meer info...

Korte Cursus 3 - De Joodse feestdagen als coachingstraject - Jacob Ben-Chaim
(Code: KC3) - Inhoud : Het Jodendom is rijk aan feestdagen, rituelen en tradities, dagen van gebed, avonden met heerlijk eten en gezelligheid. Maar chassidische leermeesters zijn van mening dat de feestdagen niet alleen bedoeld zijn om gebeurtenissen uit het... Meer info...

Korte Cursus 4 - Rare jongens, die Joden! Op zoek naar de Joodse wortels in strips. - Ben Gershon
(Code: KC4) - Inhoud : Joden zijn niet alleen het volk van het Boek, maar misschien het stripboek in het bijzonder. Onder invloed van vele Joodse stripmakers heeft de strip zich afgelopen eeuw flink ontwikkeld. Maar hoe zijn deze Joodse roots zichtbaar? Zouden... Meer info...