info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Elk seizoen organiseert de Stichting Judaica Zwolle een aantal korte cursussen van 2 à 3 bijeenkomsten over diverse onderwerpen op het gebied van de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en/of cultuur. Deze korte cursussen hebben meer een informerend, dan een opiniërend karakter. Inleiders geven een introductie waarna gelegenheid is tot vragenstellen en discussie.

Korte Cursus 1 - Religieus extremisme vanuit Joods perspectief - Dhr. W.H. (Wim) Neevel
(Code: KC1) - Inhoud : Over geloven en geweld: 'Geweldig geloof of gelovig geweld?' Vanuit Joods perspectief anders kijken naar geweld. In de discussie over geweld wordt vaak naar de Hebreeuwse bijbel verwezen. Er zijn in Tenach inderdaad heel wat 'weerbarstige... Meer info...

Korte Cursus 2 - Hoe God zichzelf overtrof, een seculiere zoektocht - Drs. C. (Chaim) van Unen
(Code: KC2) - Inhoud : Zegt de Bijbel wel echt dat God almachtig is? Wat zou er eigenlijk bedoeld kunnen zijn met de uitverkiezing van het Joodse volk? En wat voor betekenis had het verbond tussen God en Israël als je dit vergelijkt met de andere... Meer info...

Korte Cursus 3 - Joodse meditatie - Rabbijn drs. J.M.C. (Hannah) Nathans MA
(Code: KC3) - Inhoud : Hoewel niet algemeen bekend maakt meditatie al duizenden jaren deel uit van de Joodse praktijk. Het dient om nader te komen tot de Eeuwige, en om een beter mens te worden in deze wereld. Met als prettige neveneffecten grotere... Meer info...

Korte Cursus 4 - Stefan Zweig, de wereld van gisteren - Mr. L. (Leo) Frijda
(Code: KC4) - Inhoud : In de eerste les valt het licht op het leven en het werk van Zweig vanaf zijn geboorte in 1881 in Wenen tot het eind van de dertiger jaren. Zijn eigen herinneringen, neergelegd in De wereld van gisteren, worden daarbij als leidraad... Meer info...

Korte Cursus 5 - Israƫl verdeeld: hoe uit een klein koninkrijk twee wereldreligies ontstonden - Drs. J. (Jona) Lendering
(Code: KC5) - Inhoud : Het christendom en het rabbijnse Jodendom komen beide voort uit het Tempeljodendom. Dat was gevarieerder dan vaak wordt aangenomen. In drie bijeenkomsten wordt achtereenvolgens de geschiedenis van het tempelstaatje Judea behandeld,... Meer info...