info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bijbels Hebreeuws

De basisopleiding Bijbels Hebreeuws duurt twee jaar (beginners- en gevorderdencursus). Aan het eind ervan kan men niet al te moeilijke bijbelgedeelten lezen met behulp van een grammatica en een woordenboek. Aanvankelijk werken we alleen met de grammatica en het oefenboek. Het is de bedoeling dat in de loop van de cursus een woordenboek en een Hebreeuwse Bijbel worden aangeschaft. De cursussen worden gehouden in de synagoge. Het Lingen-Slagboom Studiefonds helpt als de hoogte van het cursusgeld een belemmering vormt voor deelname, zie Fondsen.

Cursus Bijbels Hebreeuws 1 - Drs. J.M. (Johanna) Tanja
Beginnerscursus (Code: HB1) - Inhoud : Deze cursus maakt u vertrouwd met het lezen en schrijven van het Hebreeuwse alfabet en de basiselementen van de taal. Aan het einde van de cursus bent u in staat om eenvoudige teksten te begrijpen. Bent u geboeid door de... Meer info...

Cursus Bijbels Hebreeuws 2 - Dr. E. (Evert) van den Berg
Gevorderdencursus (Code: HB2) - Inhoud : Vervolg op de beginnerscursus. Daarin zijn onder meer het alfabet, de uitspraak, de zelfstandige naamwoorden en de voorzetsels uitgebreid aan de orde gekomen. Deze gevordendencursus gaat verder met de werkwoorden. We schenken aandacht aan... Meer info...

Cursus Bijbels Hebreeuws 3 - Dr. E. (Evert) van den Berg
Bijhoudcursus (Code: HB3) - Inhoud : Per avond wordt een (deel van een) hoofdstuk uit Tenach besproken. De deelnemers bereiden dat thuis voor door het grammaticaal te analyseren en het te vertalen. Op de cursusavond wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan... Meer info...