info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Subsidies

De tentoonstelling werd in 2015 en 2016 voorbereid door een projectgroep van vier personen die hun werk deden onder auspiciën van Stichting Judaica Zwolle. De stichting heeft bij diverse instanties subsidie aangevraagd om de voorbereiding en realisering te kunnen bekostigen. Door financiële bijdragen van onderstaande stichtingen en sponsoren kon de tentoonstelling tot stand komen.


 

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

 

 

Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle

 

 

Stichting Judaica Zwolle

 

 

 

 

Stichting tot algemeen nut Zwolle Hemmink Zwolle Rotaryclub Zwolle